รับติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค
ระบบเครื่อข่ายสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าหากัน ทำให้สามารถทำงานร่วมกัน และใช้ทรัพยากรเดียวกันได้ อีกทั้งการสื่อสารในปัจจุบัน ยังต้องอิงกับระบบ Internet สำหรับใช้สื่อสารกับคนอื่นๆ รวมทั้งลูกค้าอีกด้วย
ร้านโอเคคอมเซอร์วิส มีบริการด้านระบบเครื่อข่ายครบถ้วน โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ไปจนถึงเตรียมความพร้อม ให้พร้อมที่จะทำงาน นอกจากนี้ ยังมีบริการเชื่อมต่อข้ามเครือข่ายในรูปแบบอื่น

ติดต่อใช้บริการ ร้านโอเคคอมพิวเตอร์ 
โทร 092-4626664 ช่างเก่ง Line ID: okcom-rayong

เดินสายแลน วางระบบแลน

โครงสร้างพื้นฐานในระบบ IT จะประกอบด้วยหลายส่วน ตามแต่ความต้องการ หลักๆจะประกอบไปด้วย
- การวางระบบ Network ภายใน เป็นการเดินสาย Lan หรือใช้ WiFi
- การเชื่อมต่อ โดยใช้ Switch หรือ Router เข้ากับระบบ Network
- การรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก เช่น Firewall,IPS ,Proxy
- การเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่วนกลาง File Server, AD Server, Web Server

ราคาเดินสายแลนโดยประมาณ cat5e ระยะสายไม่เกิน 30 เมตร ถ้าเกินคิดเมตรละ20-40บาท

จำนวน 1-4 จุด 2,000 - 2,500 อยู่ที่หน้างาน
จำนวน 5-10 จุด 1,500 - 1,800 อยู่ที่หน้างาน
จำนวน 11-20 จุด 1,200 - 1,500 อยู่ที่หน้างาน
จำนวนมากกว่า 20 จุด โทรสอบถามราคา

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามหน้างาน เดินราง ร้อยท่อ ระยะสาย ความยากง่าย ความสูง เดินภายนอก วัสดุที่ใช้ ระยะทาง ต่อรองราคา โทรสอบถามราคา